בפורטל ביקשת קיבלת תמצאו מספר רב של קרנות פילנטרופיות, קרנות אלו ניתנות ממוסדות רבים ללא מטרת רווח מהארץ והעולם.

הקרנות פועלות בהתאם לאידאולוגיה קבועה מראש ומטרתן לתמוך במגזרים ספציפיים בעלי מאפיינים ייחודיים לדוגמת אזור גאוגרפי או מאפינים סוציואקונומים קבועים מראש.

iStock_000004087408XSmall

אנחנו מתמחים בהתאמת ההלוואה המשתלמת ביותר למאפיני העסק ובליווי מקצועי לכל אורך תהליך גיוס ההלוואה.

נגישות